Društvo Atopijski dermatitis

Društvo Atopijski dermatitis je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje oseb z atopijskim dermatitisom ter njihovih bližnjih in drugih zainteresiranih oseb, katerih skupnih cilj je dvig kvalitete življenja obolelih z atopijskim dermatitisom in lajšanje simptomov, fizičnih in psihičnih, ki jih ta bolezen kože prinaša.

Dejavnosti društva

  • izdajanje posebnih informacij in/ali publikacij za svoje člane in drugo zainteresirano javnost
  • izobraževanje članov z občasnimi predavanji in tečaji
  • podporna skupina za člane Društva
  • ustvarjanje povezav med osebami z atopijskim dermatitisom in tistimi, ki jim pri tem lahko pomagajo
  • delavnice oz. seminarji na temo atopijskega dermatitisa

Delovanje društva

Društvo deluje na območju celotne Slovenije. Na občnem zboru, ki ga sestavljajo vsi člani društva, izvolimo predsednika in organe društva. Društvo vodi predsednica.

Predsednica društva je Špela Novak.

Člani izvršnega odbora:

  • Špela Novak
  • Janja Škrjanec
  • Katja Šteblaj

Dokument: Statut Društva Atopijski dermatitis

Cilji društva Atopijski dermatitis

N

Komunikacija

Utrjevanje medsebojne komunikacije med osebami z atopijskim dermatitisom innjihovimi bližnjimi, izmenjava osebnih izkušenj.

N

Informiranje

Prizadevanje, da bi vse osebe z atopijskim dermatitisom prejemale ustrezno informacije in se bolj učinkovito povezale s strokovnjaki s tega področja.

N

Zavzemanje

Zavzemanje za učinkovit, sodoben sistem zdravljenja, izobraževanja, boljši dostop do izdelkov, ki bo osebam z atopijskim dermatitisom omogočal normalno življenje.

Pomembna naloga društva je nuditi podporo in ustrezne informacije vsem, ki se s to nepredvidljivo in izredno stresno boleznijo spopadajo v vsakodnevnem življenju. Tu smo za vas.
Špela Novak

Ustanoviteljica Društva Atopijski dermatitis

Donacije in članstvo

Društvo Atopijski dermatitis je neprofitno društvo, katerega člani so aktivni in dobrosrčni prostovoljci, ki svoje delo opravljajo brezplačno.
Član društva lahko postane vsak, ki podpira cilje in poslanstvo društva. Izpolniti mora prijavnico. Vsak član društva lahko s svojimi idejami vpliva na razvoj in delovanje društva.

Društvo Atopijski dermatitis

 

+386 (0) 70 430 527

podpora@drustvoad.si

Mencingerjeva 95, Ljubljana